AVG VERKLARING

Persoonsgegevens die worden verwerkt.
Quantum ad Musicam kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Quantum ad Musicam, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een (contact)formulier op de website aan Quantum ad Musicam verstrekt.

Quantum ad Musicam kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
- Uw voor- en achternaam
- Uw adresgegevens
- Uw telefoonnummer
- Uw e-mailadres
- Uw rekeningnummer
- Uw IP-adres

Waarom Quantum ad Musicam gegevens nodig heeft.
Quantum ad Musicam verwerkt uw persoonsgegevens doorgaans om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Quantum ad Musicam uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit het sturen van facturen.

Hoe lang Quantum ad Musicam gegevens bewaart
Quantum ad Musicam bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen
Quantum ad Musicam verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek
Op de website van Quantum ad Musicam worden geen algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden doorgaans gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Quantum ad Musicam gebruikt in voorkomend geval deze informatie uitsluitend om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics
Quantum ad Musicam maakt geen gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Quantum ad Musicam bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. Indien Quantum ad Musicam gebruik gaat maken van Google Analytics zal dit via deze site kenbaar gemaakt worden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar quantumadmusicam@gmail.com. Quantum ad Musicam zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen
Quantum ad Musicam neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Quantum ad Musicam maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Quantum ad Musicam verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Quantum ad Musicam op via quantumadmusicam@gmail.com. De website www.quantumadmusicam.com is een website van Quantum ad Musicam.

Bereikbaar
Quantum ad Musicam is bereikbaar via het telefoonnummer 06-22806380 of per mail via quantumadmusicam@gmail.com. Per post is Quantum ad Musicam te bereiken via: Quantum ad Musicam, Postbus 886 te 5000 AW Tilburg.

 

© 2020 by CHRIS LEENAARS

Fotografie: GEMMA KESSELS